Təşkilat artıq 10 ildir ki, Azərbaycanda həyata keçirilən hüquq islahatlarına və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına öz töhvəsini verməkdədir

Məhkəmə-hüquq islahatları perspektivdə

#YazmasamOlmur silsiləsindən….

scales_pair_of_lawyer-512

Prezident Ilham Əliyev bügünlərdə məhkəmə hüquq sistemində islahatlara ehtiyac olduğunu qeyd elədi. Belə başa düşülür ki, bu sahədə geniş islahatlar astanasındayıq. Amma bir məsələni nəzərə almaq lazımdır ki, məhkəmə hüquq sistemi, ümumiyyətlə hüquq-mühafizə orqanları bəlkə də ən mühafizəkar qurumlardır. Burada artıq yeni agentliklər, xidmət mərkəzləri və komitələr yaratmaqla yox, mövcud hüquq sisteminin özünü kökündən dəyişmək tələb olunur. Yani heç bir yeni qurum yaratmadan, büdcəni əlavə yükləmədən, mövcud strukturlar yenilənməli, mövcud vəzifələrə yeni kadrlar cəlb olunmalıdır. Xüsusilə də qərar qəbul etmə funksiyası olan vəzifələrdə. Əslində bu proses artıq Vəkillər Kollegiyasında başladı və uğurla həyata keçirilir. Ümid edək ki, digər aidiyyatı qurumlarda da bu baş verəcək.

Ramil İskəndərli


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s%d bloggers like this: